Moþir

Old Swedish Dictionary - moþir

Meaning of Old Swedish word "moþir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

moþir Old Swedish word can mean:

moþir
L.
moþir
1) moder faþer ok moþer satto barnet niþar a guluet Lg.">Bu 5. haua han. .. iui faþor ok moþor liuvan ok käran ib 74. " minna moþor möþa: hon skulde mik. .. föþa" ib 75. " mdh. .. wara moþur husFru benedicto. .. raþe" SD 6: 180 (1350). " huilken hoffman nw är GOdher han tenke pa sin GOdha modher" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4934. dotter faar gerna i odher säLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK GO 1101. ib 346. gvþi tel heþer ok hans moþor mariu mö. .. tel lof Lg.">Bu 3. teþes guz moþer. .. biscopenom ib 27. " gaf sik ii guz þiänist ok guz moþor ib. - i andl. och bildl. mening. miskunninna modhir" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 276. drukinskaper är modhr ok ophof åt allom odyghdom (flagitiorum omnium mater est) LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 44 (112, 47). - moder i för hållande till senare generationer. saraa första moþer þins äþes Lg.">Bu 4. (Eva) skulle wardha mz we oc ysäld modher alla liwande manna MB 1: 162. " moder ss titel gifven åt abedissan i ett KLoster. modhir abbatissa" VKR 18, 27, 28, 29. Lg 807. " standa döttrina kring vm modhirinna säng" KL 356. - moder ss hedrande benämning gifven åt en äldre qvinna. werdens helsa myn Frw modher (Svante Stures gemål Fru Mätta IvarSDotter) BSH 5: 116 (1506; Från Hemming Gad). ib 119 (1506). " verdoge Frw modher" ib 169 (1507).
moþir
2) lifmoder. " om modren är stoppat" LB 7: 27. ib 28, 29, 30, 31. - JFr asna-, barna-, faþur-, folster-, foster-, guþ-, mat-, moþor-, modhor fadhur-, pärlo-, stiup-, synda-, ällis-moþir.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • moþer Bu 4, 5.
 • o.
 • s.
 • v.
 • modher Bil 555 ; MB 1: 162 ; Fl 214.
 • modhor GO 653 ; KL 81, 82 o. s. v.
 • modherin Bil 270 ; MB 1: 206.
 • moderen LB 7: 28.
 • modhorin Bil 347 ; MB 1: 133, 148, 277 ; Bo 7, 8, 9, 11 o. s. v.
 • modhoren Bir 4: (Dikt) 260, 263.
 • modren LB 7: 27, 28, 29, 30, 31.
 • moþor Bu 14, 27, 74, 75 o. s. v.
 • moþur SD 6: 180 (1350).
 • modhir VKR 29.
 • moþer Bu 14.
 • modher Bil 270, 349, 556 ; GO 1101 ; MB 1: 133, 204, 206.
 • modhors KL 81, 107 ; Bir 4: (Dikt) 243 ; SD NS 2: 64 (1408); GO 346.
 • modhirs VKR 28.
 • modhers Bil 351 ; Bir 4: 51, 60 ; Su 164 ; Lg 3: 670.
 • modhorinna MB 1: 198 ; Bir 4: (Dikt) 261; Bo 8.
 • modhirinna KL 356.
 • modhirna Bir 2: 250 ; " modhir modhirna " ib 3: 141.
 • modhir Bo 23, 24, 25 ; VKR 29.
 • modher Bil 350, 555 ; MB 1: 213.
 • modhorinne Bo 9, 10 22, 203.
 • modherinne MB 1: 148.
 • modhrenne Lg 3: 545.
 • moþor Bu 9, 10, 15, 21 o. s. v. moþir ib 13.
 • modher Bil 80, 347 o. s. v.; MB 1: 160.
 • modhorena Bo 10.
 • modhrena Su 164 ; Lg 3: 694.
 • möþar Bu 194.
 • mödhir Bir 3: 310.
 • mödher Su 207 ; Lg 3: 42, 44, 645. gen. mödhra Bir 4: (Dikt) 261),
 • modhor barn
 • moþor broþir
 • modherbrodher Bil 239 ; Iv 3671 ; (gen. el. ack.) MB 1: 217.
 • modhersbrodher: -brodhers ib 369),
 • modhor drapare
 • modhir- )
 • moþor faþir
 • modherfadher MB 1: 326 ; MD 160 ; (gen.) MB 1: 217),
 • modhor fadhur modhir
 • modher fadher modher )
 • modhor fränder
 • modher- )
 • moþor fäþerni ,
 • modhor kirkia ,
 • modhorkirkio sokn
 • moderkirkio soken )
 • moþor lös
 • modher- Bil 270 ; MB 1: 148 ; PfN 137. modhir-),
 • modhorlösa
 • modher- )
 • modhor mal
 • modhermaal.
 • modhers maal),
 • modhor miolk
 • odher ielk )
 • moþor moþir
 • -modherinna ib 16. " modhermodher (ack.)" ib 21),
 • moþor möþerni ,
 • modhor qvidher
 • modhor spini
 • modher spene )
 • moþor systir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back