Motkorrol

Old Swedish Dictionary - motkorrol

Meaning of Old Swedish word "motkorrol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motkorrol
knorrande, knotande. " vari ey motkorrol" Bir 3: 176. LfK 174. " aldre hördhis skört ordh älla motkorrolt älla wreet aff hans mun" Bir 3: 160.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᚴᚮᚱᚱᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back