Motsäghn

Old Swedish Dictionary - motsäghn

Meaning of Old Swedish word "motsäghn" (or motsæghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motsäghn Old Swedish word can mean:

motsäghn (motsæghn)
1) motsägelse, invändning, gensaga. " tu hördhe. .. thina stora oc margfalla godhgärninga wanwördhas. .. mädh mykle mothsängh" SvB 106 (senare h. av 1400-t.). thän gotzeth ägher skall honom betala wtan mothsäghn PMSkr 35.
motsäghn (motsæghn)
2) motsägelse, inkonsekvens. " mik synis j thänna wthgangenom nakor gensängn ällir motsängn" SpV 69. - Jfr motesäghn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so motsäghn may have also been written as motsæghn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • motsängn SpV 69.
  • mothsängh SvB 106 (senare h. av 1400-t.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᛋᛅᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back