Motsighia

Old Swedish Dictionary - motsighia

Meaning of Old Swedish word "motsighia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

motsighia
motsäga, motsätta sig. med dat. motsäghia yppinbarom olaghom ok allom wälzgärningom KS 62 (153, 68). Jfr motesighia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -säghia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏᛋᛁᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back