Muldrävil

Old Swedish Dictionary - muldrävil

Meaning of Old Swedish word "muldrävil" (or muldrævil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

muldrävil (muldrævil)
mullrevel, stång el. stock el. planka som (gm takkrokar) fästes vid foten av torvtak för att kvarhålla torven. Se A. Janzén, Ark. f. Nord. Fil. 60: 169 ff. item ij tymbermeen, som sama sparar teldhe oc mwrlekth och mwlrefflar, baden ɉ mark HLG 2: 47 (1516). jtem ii kara, som gorde knän och mwlrefflana til, ii höre ib 138 (1526).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so muldrävil may have also been written as muldrævil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mwlrefflar) ,
  • *muldrävla haki
  • muldh-.
  • mul-.
  • -räffla-. -räffle-. -reffla-),
  • *muldrävils haki

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛚᚦᚱᛅᚠᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back