Muldvärpil

Old Swedish Dictionary - muldvärpil

Meaning of Old Swedish word "muldvärpil" (or muldværpil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

muldvärpil (muldværpil)
mullvad. aff allom liwandis thingom som äre i iordhinne, äre thässe idher forbudhin, som är mws oc rösewisla, oc mwldwärpel MB 1: 360. " vm trät är väl rotat ginom graffs thz ey aff mwlluerplenom" Bir 3: 61. " thänne mulwärpel som gaar vndir jordhinne" ib 62. MB 1: 73. Bir 4: 7, 41. MD (S) 295.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so muldvärpil may have also been written as muldværpil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mulwärpel Bir 3: 62.
  • mulwerpil MD (S) 295.
  • mulwärpelin Bir 3: 62.
  • mwlwärpelin ib 4: 41.
  • moldwärpla MB 1: 73. dat.
  • mulwärlomen Bir 4: 7),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛚᚦᚠᛅᚱᛕᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back