Mullögh

Old Swedish Dictionary - mullögh

Meaning of Old Swedish word "mullögh" (or mulløgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mullögh (mulløgh)
handfat, tvättfat. ij (2) mwlliger och j (1) handhfath oc en ketil meth föther STb 2:38 (1484). han. .. togh thär näST watn ok ena mwldogh ok wilde twa hans föther STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 88. bör smaswena halla handclkedz, ther som färmes, och beSTelle om mullög Arnell Brask Biᴵ 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mullögh may have also been written as mulløgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mullög.
  • mwlögh: -ena JMÖ 168.
  • mwldogh MP 4: 88.
  • mwlleg ATb 1: 63 (1456). mwlleth HLG 3: 96 (1528). mwllig: -er STb 2: 38 (1484). mwllingh HLG 3: 128, 132 (1529). mollugh GU C 20 (hand 2) s. 113. munlogh Atb 2: 212 (1483). Se Sdw 2: 1270),
  • *mullögha giäld
  • mullughagiall.
  • mullogagiäl.
  • mollughagiäll )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛚᛚᚯᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back