Mullögh

Old Swedish Dictionary - mullögh

Meaning of Old Swedish word "mullögh" (or mulløgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mullögh (mulløgh)
handfat, tvättfat. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30, 31. " när the käldo är een mullögh aff gul" STephens. 1849.">Iv 356. ib 359, 391, 406, 686. hiolt han sielfuer for thom mullögh oc watn, oc badh thom thua thera händer Ansg 247. " tok ena mullögh oc loot watn j hona" ST 168. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 7. LB 3: 161, 7: 327. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 62. TK 274. " v groffue mollwger, huar wti annen. jtem iij sma mollwger" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 76 (1483). beckin, mullöger, handfath STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 529 (1513). " twa mwlloger aff silffwer" MD 439. " thera öghon waro som mullögha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9583. MD 103. " biorn hulkin blindir vardin seande heta mullogh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 71. - badkar. STodh han vpp kap räter sielfuer j myllögena STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 522 - Jfr gul-, STen-mullögh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mullögh may have also been written as mulløgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • myllögh: -löghinne KL 31.
  • myllög: -lögena Lg 3: 522.
  • mullogh MP 1: 71 ; Iv 406.
  • mwllog.
  • molwg.
  • möllögh: -löghena KL 31.
  • -ar.
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛚᛚᚯᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back