Munder

Old Swedish Dictionary - munder

Meaning of Old Swedish word "munder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

munder Old Swedish word can mean:

munder
L.
munder
1) mun. Se Sdw 2: 1270. subridere litit lee commwniter drago munnyn STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 526. - i bild. hwat ällir hwilken är siälenna mwnner hon swarade siälenna mwn är een idhken aSTundan Mecht 124. - om munnen ss organ för tal. the haffde alle j mwnnen hwrw the skulle alle taga birita vagga Saml 6: 175. thyghede. .. joojn. .. och pädher. .. badhä aff enä mundh ATb 1: 22 (1454). " huar man hauer en höuitzskan mwn pa herra ok forSTer STb 1:428 (1459, Burspr). "STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 177 (1490). " huilken gard roland hanom fore rettin medh handh ok mwn vploth" ib 231 (1493). STb 3: 161 (1494). huilket the alle medh en mwn jaa til sade ib4: 24 (1504). bödz thöm. .. haffue en höfuisk mwn ib 25 (1504). " medh alt radit samtycktes mwn wijd mwn at holle lagen" ib 78 (1505). ib 5: 18 (1514). - af. .. mun på (ngns) vägnar. ath nogra the sigh haffua forbrotiidh i moth laghen hffua scriffuidh idher tiil aff all berssenss mwn menighethen domaren ok the xij owetandes ath the vele ecke haffua mik tiil fowthe GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 144 (1500?). - Jfr drafs-, oqvädhins-, ughns-munder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • munner Mecht 124. mwn ib; (ack.)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back