Munder

Old Swedish Dictionary - munder

Meaning of Old Swedish word "munder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

munder Old Swedish word can mean:

munder
L.
munder
1) mun. " öpte mz munnenom" Bu 30. " öpto alle iam skyt som enom munne ib 197. sla hans mun" ib 166. " hwilkin brodher som annan slar for munnen So 26. aldre nalkes þän mundar minom munne" Bu 520. " hon vntfik han. .. mz söth ordh ok rödhom mwnne" RK 1: 1887. " äwinneliga skal hans loff wara i minom mwn" MB 1: 482. " war jnnan hans mwnne ä thz sama: mine syni älskin hwar annan mz gudhlicom älskogha" Bil 158. Bu 208. Bil 869. MB 1: 171, 363. GO 257, 322, 667, 668, 674, 675, 676, 683. KL 23, 24, 28, 36. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 14, 3: 392. Su 330. Jfr hunda-, rosen-, skalka-, svina-munder.
munder
2) udd, egg. " alt thz som liff haffdhe drapo the j swärdzsens mwnne (in ore gladii], thz är mz swärdzsins död" MB 2: 16. ib 30.
munder
3) mynning, öppning. " at waltra stor bärgh oc stener för mwnnen ällir jngangen (os) i bärgxhulen" MB 2: 29. " atirlikir heluitis mwn" MP 1: 5. ss tilnamn.- biorn mundr SD 1: 247 (1225). (mwn för rum: odödhelikhetzsens mwn (immortallitatis locum) Su 134 .)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mwnnin GO 683.
 • mun Bu 166.
 • mwn MB 1: 363 ; MP 1: 5 ; GO 667, 668.
 • mon KL 24 ; Bo 190. " med art. mwnnen" MB 2: 29.
 • munne Bu 197, 520 ; GO 257, 332, 676.
 • mwnne ib 674, 675 ; RK 1: 1887 ; MB 1: 171, 2: 16.
 • mun KL 23.
 • mwn MB 1: 482.
 • mon KL 28, 36.
 • mund Bir 3: 392.
 • munnenom Bu 30 ; Bil 869 ; KL 36.
 • munz Bir 1: 14),
 • munz slagh
 • munsslagh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back