Munker

Old Swedish Dictionary - munker

Meaning of Old Swedish word "munker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

munker Old Swedish word can mean:

munker
L.
munker
1) munk. ss tillnamn. " peter mwnk" KTb 1. 2) ett slags bakveRK. jtem til collass bacada munka beströdda medh succher Sex ekon tr 271. 3) ett slags kanon, kvartan? Jfr SAOB M: 1586. munkar paa baadhe sydhor haffua them oc sökt saa them swidher RK 3: 3641. - Jfr gra-, svart-munker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • *munka badhstova
 • mwncka-.
 • badzstuffwne STb 2: 147 (1486). -bastuer ib 3: 24 (1492)),
 • *munka barn ,
 • *munka deghia
 • -deia: -deiona ATb 3: 89 (1498).
 • -deghenn ib 208 (1507) ),
 • *munka dränger
 • munke- )
 • *munka gardher
 • *munka hora ,
 • *munka hus
 • munke- )
 • munka kloster , n. munkkloster. Bjärka-Säby 359 (1389, avskr.). GU C 20 (hand 2) s. 5134.
 • *munka räkkia
 • mwnchareckia )
 • *munka skoriman? ss personbeteckning. mwnkasko[ri]man (?) aath swartbrödra zaker STb 1: 374 (1482).
 • *munka skäppa
 • munkeskeppe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚿᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back