Munlika

Old Swedish Dictionary - munlika

Meaning of Old Swedish word "munlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

munlika
muntligen. " om the och alle andre ärende idert herredöme. .. mwnneligen vnderuisa" FM 496 (1510). FH 7: 82 (1509, afskr.). BSH 5: 522 (1512). Jfr myndelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • munneliga BSH 5: 522 (1512).
  • mwnnelige FH 7: 82 (1509, afskr.). mwnneligen),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back