Mura

Old Swedish Dictionary - mura

Meaning of Old Swedish word "mura" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mura Old Swedish word can mean:

mura
1) mura, uppbygga av sten. at han murde skorstenen i skothuset Skotteb 215 (1465-66). jtem ix öre murmesterne som murde tornit a fiskestrand ib 401 (1465-66, Kämn). SJ 2: 14 (1476). - abvs.. .. som met honom mwrde i norre tornet Skotteb 253 (1466-67). VKU 19 (1541).
mura
2) förse el. lomgiva med mur. antwaradhe hanom en storan muradhan stadh, som skulde vara howudh stadh j hans rike Prosadikter (Barl) 85. thenne tompt forwilkorades joo swa ath hon schulle mwras epter hans ytersta macht SJ 2: 128 (1488).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • murde Skotteb 215 (1465-66) , 253 (1466-67), 401 (1465-66, Kämn)),
  • *mura igen , mura igen. i!UDDA_TECKEN?m tigell, som södre port mwrades igen med Stock Skb 163 (1520).
  • *mura in , mura in. mwremestaren, som mwrade skothporten i j södre torn Stock Skb 160 (1520). Jfr inmura.
  • *mura up , mura upp. STb 4: l77 (1505). Jfr upmura. Jfr kring-, til-, umkring-, ut-mura samt nymuradher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back