Musering

Old Swedish Dictionary - musering

Meaning of Old Swedish word "musering" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

musering
mussering, skraffering, löfverk som omsluter ett adligt vapen. mwseringen. .. hwith och blaa HSH 19: 178 (1508). museringhen aff hielmenn swarth och grön DD 1: 210 (1509, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛋᚽᚱᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back