Musiser

Old Swedish Dictionary - musiser

Meaning of Old Swedish word "musiser" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

musiser
(till lrustning hörande) armskydd av järn(plåt). I par forstaal oc mwsysar Inv Cur Tynnelsö 2 (1443). eth brtöst i par mwsysir ATb 1: 221 (1461?). eth par staalhanska oc tw öfuirste beenwapn oc twa mosisor oc tu forstall ib 245 (1466).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mwsysir ATb 1:221 (1461?). mwsysar Inv Cur Tynnelsö 2 (1443). mosisor ATb 1: 245 (1466) , 303 (1469). Ändelsen -or kan bero på att ordet fattats som pl. av ett musisa9,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚢᛋᛁᛋᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back