Myg

Old Swedish Dictionary - myg

Meaning of Old Swedish word "myg" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myg
mygg. " oftaST koll. wardh all mulden i egipto lande flyghande myg" MB 1: 295. iämmykith war fore at göra frödhe som vsalt myg ib 296. " kom swa mykyt myg at al thera hws oc alt wädhrit war fult" ST 331. " the skulu wara swa som mygh for mik" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 200. " jak som är suasom minzSTa myg j thino valde" ib 2: 154. " ey thora minzSTo myg göra oro j hans herberghe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 164. ther nätias oppaa baade myg och fluga MD (S) 235. äter the myggen smaa ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mygh Bir 1: 200. pl.
  • myggen MD (S) 235),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back