Mykia

Old Swedish Dictionary - mykia

Meaning of Old Swedish word "mykia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mykia Old Swedish word can mean:

mykia
1) förmöRKa, fördunkla. " at han myRKe (obuMBret) thera samuit" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13. ib 72, 251, 368, 3: 110. sanninDinna ingangh hulkin som nw är swa myRKt (obscuratus) for mangom ib 1: 324.
mykia
2) möRKna. opersonl. swa snart thz möRKte RK 2: 2195. ib 3682, 4270. Di 153, 156. refl.
mykia
1) förmöRKnas, fördunklas, varda möRK. solen bleknande oc möRKiandhis MP 1: 115. solen möRKtes ib 2: 20. MB 2: 345. " at jdhra gerninga skulin myRKias när gudhi" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 87. ib 1: 275. - opersonl. varda möRKt, möRKna. myRKis honum tha siälin skils widh likamen MB 1: 52 mörctis fasth aff nattena Di 254. 2) förmöRKas, mista synkraft. öghonin möRKtos RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 31. ib 3: 48. Su 35, 401.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • mörkia Di 153: -iandis Su 35 ;
 • -iandhis MP 1: 115 ;
 • -ir Bir 1: 368 ;
 • -te Bir 1: 251 ; RK 2: 2195 ;
 • -tes MP 2: 20 ;
 • -tos Bir 1: 31 ; MB 2: 345 ; Su 401 ;
 • mörctis Di 254.
 • mörke RK 2: 3682 ; Di 156.
 • mörchia RK 2: 4270.
 • -ir ,
 • -te , -ter),
 • myrkias ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back