Mykillikhet

Old Swedish Dictionary - mykillikhet

Meaning of Old Swedish word "mykillikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mykillikhet Old Swedish word can mean:

mykillikhet
1) storlek. " fara wilder om nakars thingx mykilikhet" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 94. " än alle män hafdhe iämnir wordhit födde at mykilikhet oc starKLek" ib 100. ib 73, 91. - storhet, stor utsträckning. aff skapadha tingana fägring oc myKLikhet (magnitudine) KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 74. " eet hws vndirlix vänlex oc mykelikhetz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 424.
mykillikhet
2) myckenhet, mängd. " saa them (vildgässen) sitia a hedhomin j mästo mykilikhet" KL 35. hans synda mykenlikhet ib 111. ib 140. " taranna owir matto mykenlikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 213. " syndanna mykenlikhet" ib 76. ib 204. Su 24 .. j. .. wärlzlika thinga fulstopa mykelikhet KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 197. " otalica ängla myKLikhet" ib 3: 236. ib 2: 16, 3: 163, 471. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 226. " äpther folksens oc släktennas mant oc myKLighet" ib 47. iwdhanna myKLighet oc presta höffdingiane skridadho ib 386. KL 391.
mykillikhet
3) storhet, styrka, häftighet. tyrone miKLikhet KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 66. " syndenna myKLikhet" LfK 147. " for älskoghans mykelikhet (vehementiam)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 229.
mykillikhet
4) storhet, höghet, förträfflighet. hwaria enna siäl mykylikhet (quantitas) räknas äptir thy som kärlekin är stor till ther hon hawir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77. " thänk iohannis mykelikhet (magnitudinem)" ib 80. ib 89. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 193.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mykilikhet KL 35 ; MB 1: 91, 94, 100.
  • mykelikhet KL 111 ; Bo 76, 80, 89, 213, 299 ; Bir 1: 197, 3: 163 ;
  • -hetz ib 424.
  • mykkelikhet Su 24.
  • mykielikheet KL 140. mykylikhet, ib 391 ; Bo 77, 204 ; Bir 2: 16, 193, 3: 236, 471.
  • mykelighet MB 2: 226.
  • myklikhet KL 202 ; MB 1: 73 ; MP 1: 74 ; LfK 147.
  • myklighet MB 2: 47, 386.
  • miklikhet MP 1: 66),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚴᛁᛚᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back