Mykillikhet

Old Swedish Dictionary - mykillikhet

Meaning of Old Swedish word "mykillikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mykillikhet
3) storhet, styrka, häftighet. " o härra gudh huru stor är thins söthlex mikeli[g]het" Mecht 289. " swa som eth kar som ffulth ware mädh bästa oc ffärskasta wiin, sönderbrusthe aff wiinsens star[k]het: swa söndherbrasth hans hiärtha fför kärleksens mykelighet JMPs 444. "
Alternative forms or notes:
  • mykelighet.
  • mikeli[g]het , f.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚴᛁᛚᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back