Mylnare

Old Swedish Dictionary - mylnare

Meaning of Old Swedish word "mylnare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mylnare
ss tillnamn. "arnd mölre" Skotteb 265 (1467-68).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mölnare: -es Stock Skb 200 (1522-23). mölnere STb 4: 85 (1505). molnare HLG 3: 116 (1528). melnere STb 4: 252 (1512); -es ib. möllare GU C 20 (hand 2) s. 150; Stock Skb 241 (152425). mölare Arnell Brask Biᴵ 7. möldre Skotteb 265 (1467-68)),
  • *mylnara brodhir
  • mölnere broder )
  • *mylnara gardher
  • mölnara- )
  • *mylnara hiälpare
  • mölner hielper )
  • *mylnar husfru
  • mölnere- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᛚᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back