Myra

Old Swedish Dictionary - myra

Meaning of Old Swedish word "myra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myra
myra. GU C 20 (hand 2) s. 145. för än rägn kombir ätha fogla oc myror sädhena ganskans mykith PMSkr 200. ib 295, 331, 355. JMPs 583. - ss tillnamn. swen myra GPM 2: 188 (1505). - Jfr möra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *myro ganger ,
  • *myro stakker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back