Myrdha

Old Swedish Dictionary - myrdha

Meaning of Old Swedish word "myrdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrdha
mörda, i hemlighet el. på svekfullt och förrädiskt sätt dräpa. (5. Budet:) thu skalt ey hugga, STinga eller mörda thin jämcriSTen | om thu vilt gudi vörda Fornvännen 1949 s. 323 (väggmäla. 1451 enl. avskr. av J Bureus). lagde the henne til thät hon skulde haffua mört sin bonda Uppl Lagmansdomb 22 (1490). " ginge the samma iij men epter jn pa en schoch. .. ok ther myörde the samma swen STb 3: 445 (1599). tha abel var mörder" SvKyrkobr (Lucid B) 143. " thär epter gik then vsla mannen til waggana. .. ok mördhe thät barnit ok drapp" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 239. Jfr formyrdha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mördhe MP 4: 239. myörde STb 3: 445 (1499). part. perf. m. mörder SvKyrkobr (Lucid B) 143.
  • myrt JTb 34 (1462).
  • mört Uppl Lagmansdomb 22 (1490). mörth STb 2: 618 (1480, Bil)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back