Myrk

Old Swedish Dictionary - myrk

Meaning of Old Swedish word "myrk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrk
mörker. " gudh skilde liwsit oc mörkith" MB 1: 47. " tha war mörk ower alt egipto land ib 305. "MP 2: 20. " min nat hauar ängte mörk" Bu 416. kom syrla j myrke till rom Bil 724. " thz myrk war ey naturlict eclipsis" ib 339. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 225, 226. MB 1: 53, 155, 2: 132. Ber 46. myrksins ängil KL 336. - ofta i pl. (jfr Lat. tenebræ). mörkia mällan Bu 449. " äru the j myrkiom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 163. qwämelika liknadz. .. barndomsins spädhelikhet myrkiomin ib 4: (Dikt) 226. myrkin giordho blind hans öghon Ber 46. " myrkianna oc atskilndadzsins daghir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222. ib 96, 194. ey gärning, ey skäl, ey wisdomBer ok ey snille wardha wid mörkin (aqud inferos) hwart thu skynder Ber 184. - Jfr natta myrk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mörk Bu 416 ; MB 1: 305 ; MP 2: 20.
  • myrkith MB 1: 155.
  • mörkith ib 47.
  • mörket ib 2: 132.
  • med art. myrksins. dat. myrke Bil 724 ; MB 1: 155 ; Ber 46. med art. myrkeno MB 1: 155.
  • mörkeno Bo 194. pl. nom., ack. med art. myrkin Ber 46.
  • mörkin ib 184. gen. mörkia Bu 499.
  • myrkianna Bo 222 ; Bir 4: (Dikt) 225.
  • mörkianna Bo 96, 194. dat. myrkiom Bir 1: 163.
  • myrkiomin Bir 4: (Dikt) 226),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back