Myrkastova

Old Swedish Dictionary - myrkastova

Meaning of Old Swedish word "myrkastova" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrkastova
fängelse. "swa som vm nakar man ware sattir j myrko STofwo (in carcere) ther för hawir numit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">BokSTafwa. än thot han är j myrkreno ey thes sidhir kan han the thing som han för man. än thot han seer them ey" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 126. " likir barne opfoSTradho j myrkeSTofwo ther ey trodhe at liws ok STiärnor vare til" ib 2: 314. hafuis til hwart thera mörkaSTufua oc skälighin näpST VKR 39. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 391, 409. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 96, 100, 140, 144, 154, 155 o. s. v. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 80, 256. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 73. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7268. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 231. MB 1: (Cod. B) 533, 2: 390. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 396. " leddis han w myrkaSTufwonne" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 901. ib 257. " läto sätia varn herra iheSum i ena mörkoSTofwo som ther vndir huseno var" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 190. ib 56, 79. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 82. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 547. " lagdhis han j mörkSTaofwo" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 901. " kaSTadhe han i mörkoSTowo" MB 1: 234. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 48. lät han hona j ena mörka STowo läsa ST 23. j grymlike mörkeSToffwo innelukte MB 2: 402. ib 391. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 397, 408. Su 129. " bröt diupo häluitis myrko STofuo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 412. " foor the säla siälin aff krupsins mörkSTuw" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235. Jfr myrkoSTova.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • mörkastofwa Ber 144 ; -stofwan ib 231; -stofwo Bil 901. mörka stowa: -stowo ST 23.
 • mörkastoffwa: -stoffwu MB 2: 391 ;
 • -stoffwo ib 405 ;
 • -stoffwonne ib 390, 391.
 • myrkastufwa: -stufwonne Bil 901. myrka stuffwa: -stuffwo MB 1: (Cod. B) 533.
 • myrkastwfwa: -stwfwo Ber 82. myrkä stuua: -stuuonnä KL 140, 155.
 • myrkästwa: -stwo ib 154 ; -stwonnä ib. myrkästuwa: -stuwonä ib. mörkastufua VKR 39.
 • mörkastwffwa Su 129.
 • mörkastua: -stuw Lg 3: 235.
 • mörkastufa: -stufw Ber 48.
 • mörkästuua: -stuuo KL 144.
 • myrkestofwa: -stofwo Bir 2: 314 ;
 • -stofw Bil 257.
 • myrkestuwa: -stuwonne Kl 96. myrkestwa: -stwan ib 160.
 • mörkestoffwa: -stoffwo Al 7268 ; MB 2: 402.
 • myrkostofwa: -stofwo Bo 79. myrko stofwa: -stofwo Bir 1: 73, 126 ;
 • -stofwonne Bo 80, 256.
 • myrkostofua: -stofuo KL 396, 408 ; -stofuonne ib 396. myrko stofua: -stofuo ib 412.
 • myrkostofa: -stofwne Bo 56.
 • mörkostowa: -stowo KL 269 ; MB 1: 234.
 • mörkostofwa: -stofwo Bo 190. myrkio stwa: -stwo Lg 547.
 • myrkostuwa: -stuwo KL 100 ; -stuwonna ib; -stuwonne ib. myrkustuwa: -stuw Bil 391, 409. På åtskilliga af de anförda ställena skulle attributsförbindelse af adj. myrker med subst. kunna antagas),
 • myrkastovo gömare
 • myrkästuvo-.
 • myrkästuwo.
 • mörkästuuo- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴᛆᛋᛏᚮᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back