Myrkhet

Old Swedish Dictionary - myrkhet

Meaning of Old Swedish word "myrkhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrkhet
mörker, dunkel. " bort tager tz hiitha oc mörkreth aff ögonen" LB 7: 164. " tz borttager gamwl morkheet aff thom (ögonen)" ib 205. " förtager thz allan rosth i (för ok?) mörcheth aff mans öghom" ib 8: 42.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mheth.
  • mörcheth.
  • morkheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back