Myrþa

Old Swedish Dictionary - myrþa

Meaning of Old Swedish word "myrþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myrþa
mörda, i hemlighet el. på svekfullt och förräVallius. 1850--54.">Diskt sätt dräpa. leghia mz päningom tua män at dräpa sin mahg. .. ok myrþa lönleka Bu 30. " myrdhe han hemelika konungxsins son" ST 88. " wardh conSTans myrdher. .. aff siälfsins mannom j bazSTofuo" STenianus. Se Lg.">Bil 733. " the ther oärlika myrda ok forradha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3774. " warth mördher i gohda troo" ib 3: 165. " mina sönir mik illa myrde" ib 1: (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 219. " hon hawer mört sinä frvcth" Va 7. STenianus. Se Lg.">Bil 851, 852. Al 2810, 3482, 8419. MD (S) 297. Vallius. 1850--54.">Di 42, 230. Jfr af myrdha, samt morþ.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mörda Di 42.
  • myrdhe.
  • myrdher.
  • mördher RK 3: 165 ; Di 230 ; aff mördher ib 246 ;
  • -a Bil 852.
  • mört Va 7 (på två st.); MD (S) 297),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back