Myskenskinnare

Old Swedish Dictionary - myskenskinnare

Meaning of Old Swedish word "myskenskinnare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myskenskinnare
person som bereder skinn till mössor. Se R: Brieskorn, Några medeltida yrkesnamn och titlar 10 och W. Åkerlund, Ark. f. Nord. Fil. 48: 76 f. ss tillnamn. mattis mwsken skynner SSkb 69 (1502-03). ib 226 (1506-07). - Jfr mattis mytzken SSkb 113 (1503-04). - Jfr myskare och möskylere.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᛋᚴᚽᚿᛋᚴᛁᚿᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back