Nar

Old Swedish Dictionary - nar

Meaning of Old Swedish word "nar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nar Old Swedish word can mean:

nar
och konj. L. Se B. Bjerre, STudia germancia tillägnade E. A. Kock s. 28 ff., Dens. Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd 2: 204 ff., S. Vallmark, Svenska Landsmål 1936 s. 148 ff. 2) indef. rel. när, när helST, så ofta SOm. - nar SOm, d. s. Se B. Bjerre, Nordiska konjuktionsbildningar med temporal innebörd 1: 296 f. SO 68, 103.
nar
3) när, då. nor han (ɔ sjukdomen) komber i hoffwd GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 175 (1504). - nar SOm, d. s. Se B. Bjerre, Nordiska konjuktionsbildningar med temporal innebörd 1: 296 f. ner SOm. .. andres jonsSOn wil mwra j millom sik ok olaff jonsSOn STb 2: 14 (1483). nar SOm brandmwren är oSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMwrat ib 39 (1484). neer sSOm swa byth er skal. .. huSTrv (o. s. v.) ATb 3: 235 (1510). - Jfr ä nar.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • nor.
  • ner.
  • neer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back