Nar

Old Swedish Dictionary - nar

Meaning of Old Swedish word "nar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nar Old Swedish word can mean:

nar
L.
nar
1) interrog. när. i dir. frågesats. svwaradhe, nar STenianus. Se Lg.">Bil 853. när war conan hardhare än mannin ib 317. " naar mon then aSTundelika daghin komma" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 343. i indir. frågesats. wart bref SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum buxskap bär nar wi konom SD 1: 668 1285, gammal afskr.). ib 5: 480 (1345, nyare afskr.).
nar
2) indef. rel. när, när hälST, så ofta SOm. förnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde tolf skulu a hwario are töswar finnas at minSTo har oc näär þöm þykker SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). nar thik koma dröuilse til. tyha Var thologh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123. " naar han nakat vidhirthofte. tha beddis han thz aff gudhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60, 5: 46. ST 488. SO 105, 106. nar SOm, d. s. nar SOm saadana skördh skeer, schal oldermanen haffua twem aff radit ther offuer SO 105. " nar SOm nager ny broder i eMBetet komen är. .. tha schal han coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanijs ärende STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boder Vare ib. "ib 106.
nar
3) när, då. " nar han viþir freSTaþe at byria oloflik vmfängnilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort hwarf diäfwlen swa SOm skugge" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 186. far modhorin oc iosep SToor dröuilse. nar the fingo wita at the leetto äpte piltenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. " then same war ock i dätmeren medh nr slagedh SToodh" BSH 4: 248 (1500). " naar on then aSTundelike dagin komma, naar jak matte frälsas aff thenna dödhelika kroppenom" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 343. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 72. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 19. SD NS 2: 214 (1409). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126, 132. ir 1: 7. Lg 45, 219, 220, 3: 31. Va 30. FH 6: 116 (1509). FM 193 (1504) , 246 (1505), 247, 486 (1510), 554 (1512), 602 (1512?). - nar SOm, d. s. naar SOm dagadhes, ledh hon mykyn tört Lg 220. naar SOm. .. aker oc ängh STodho j sinne bätzSTe grönsko tha vpforo madian oc amalech MB 2: 84. " nor SOm jak kan komme almoghan til hope met länsmännen. .. tha vil jak gerna skynde mik til edhre verdoghet" FM 197 (1504). huru länge älla wäl kan thu pröffua at thz (huset) kan STandandhe bliffua, naar SOm thäs grwndhwal är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borth kaSTadher SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 54. FH 6: 108 (1497). MB 2: 234. - Jfr ä nar.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • naar.
  • nor FM 197 (1504)
  • näär SD 5: 377 (1344, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back