Nar

Old Swedish Dictionary - nar

Meaning of Old Swedish word "nar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nar Old Swedish word can mean:

nar
L.
nar
1) interrog. när. i dir. frågesats. svwaradhe, nar STenianus. Se Lg.">Bil 853 . när war conan hardhare än mannin ib 317 . " naar mon then aSTundelika daghin komma " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 343 . i indir. frågesats. wart bref SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum buxskap bär nar wi konom SD 1: 668 1285, gammal afskr.). ib 5: 480 (1345, nyare afskr.) .
nar
2) indef. rel. när, när hälST, så ofta SOm. förnäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde tolf skulu a hwario are töswar finnas at minSTo har oc näär þöm þykker SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). nar thik koma dröuilse til. tyha Var thologh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 123 . " naar han nakat vidhirthofte. tha beddis han thz aff gudhi " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193 . STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60, 5: 46 . ST 488 . SO 105, 106 . nar SOm, d. s. nar SOm saadana skördh skeer, schal oldermanen haffua twem aff radit ther offuer SO 105 . " nar SOm nager ny broder i eMBetet komen är . . . tha schal han coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanijs ärende STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boder Vare ib. " ib 106 .
nar
3) när, då. " nar han viþir freSTaþe at byria oloflik vmfängnilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort hwarf diäfwlen swa SOm skugge " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 186 . far modhorin oc iosep SToor dröuilse. nar the fingo wita at the leetto äpte piltenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11 . " then same war ock i dätmeren medh nr slagedh SToodh " BSH 4: 248 ( 1500) . " naar on then aSTundelike dagin komma, naar jak matte frälsas aff thenna dödhelika kroppenom " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 343 . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 72 . STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 19 . SD NS 2: 214 ( 1409) . STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126, 132. ir 1: 7. Lg 45, 219, 220, 3: 31 . Va 30 . FH 6: 116 ( 1509) . FM 193 ( 1504) , 246 (1505), 247, 486 (1510), 554 (1512), 602 (1512?). - nar SOm, d. s. naar SOm dagadhes, ledh hon mykyn tört Lg 220 . naar SOm . . . aker oc ängh STodho j sinne bätzSTe grönsko tha vpforo madian oc amalech MB 2: 84 . " nor SOm jak kan komme almoghan til hope met länsmännen . . . tha vil jak gerna skynde mik til edhre verdoghet " FM 197 ( 1504) . huru länge älla wäl kan thu pröffua at thz (huset) kan STandandhe bliffua, naar SOm thäs grwndhwal är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borth kaSTadher SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 54 . FH 6: 108 ( 1497) . MB 2: 234 . - Jfr ä nar.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • naar .
  • nor FM 197 ( 1504)
  • näär SD 5: 377 (1344, nyare afskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back