Non

Old Swedish Dictionary - non

Meaning of Old Swedish word "non" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

non
den nionde timmen (räknadt från KL. 6 om morgonen), KL. 3 e. m., den femte af de s. k. kanoniske timmarne; äfven det som lästes el. sjöngs vid den gudstjenst som hölls vid denna tid. fra terz ok tel ons Lg.">Bu 5. " mällan sext tima lok noons" KL 346. til nonit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. " sionghin genstan brödhrene högmässo oc sith noon, oc ther äpther skulu systrana sionga sith non" ib 5: 70. " nar han kom til the antiphonam j noncna" Lg 3: 58 ..

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • noon )
  • nons tidh ,
  • nons time

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back