Not

Old Swedish Dictionary - not

Meaning of Old Swedish word "not" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

not Old Swedish word can mean:

not
L.
not
1) sagena, mot. " thär draax closterisuns nooth wm vinterin" VKJ 228 (1447). " ath konungx gardhen i kwmo skal i fornempda sioom och träskwm haffwa halff kalff met sino nöther" Svartb 455 (1455). Stb 2: 558 (1491). ib. 2) plats som är lämplig för motdragning, notvarp. tiil stora gardin liggher halff nooth thär i syönom VKJ 76. - Jfr somar-, vinter-not.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • nötter FMU 5: 89 (1484, avskr.)),
 • *nota bindare
 • noota- )
 • nota drät (drat-),
 • *nota flaska
 • -flascha )
 • nota garn , n. fiskegarn. SD NS 2: 353 (1411). PmSkr 522.
 • *nota lagha? (-laga),
 • *nota läghe ,
 • *nota sliunga
 • -slionga.
 • -slynga : -an STb 2: 251 (1488)),
 • *nota tiugha
 • -tiwga )
 • *nota tögh ,
 • *nota varp
 • note- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back