Nyr

Old Swedish Dictionary - nyr

Meaning of Old Swedish word "nyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nyr Old Swedish word can mean:

nyr
L.
nyr
1) ny, nyss tillkommen el. gjord. röktarr sik daghlica nya ok större hedhir Bo 95. " sago mannin helan mz nyio limum" Lg.">Bil 424. " nar barnit vp växir nakot tha vmskiptis gammo klädha Bonadhir ok ny kläde vptakas" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 143. aFlagdhe iak gamlo laxis klädhe ok iak vptok ny klädhe thz äru nyio laghin ib. ib 144, 145. Lgren. 1875.">LfK 38. nyio lagha prstar Lg.">Bu 61. " the gaMBla script oc swa the ny" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 391. aFlägghin j. .. gamLBa synda mannin. .. oc j förin idhir j yan man MP 1: 126. nyghia dröffuilsenna fudher Su 162. " thes hanuo yMPna äptedöma bådhe ny ok fornt (för forn )" Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). nygia (nyintagne) broderen SO 104 ., 153. tha iak ny kom (ss nydöpt kom, omedeLBart kom; möjigen bör ock ny kom föras till ett verb ykoma) af döpilSOm LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 130. ny, hittlls okänd, SOm afser det SOm nyss inträffat. Bodha nygia glädhi Lg 219. hördhe thänne nyia tidandhe ib.
nyr
2) ny, annan, een nyian höffuisman keesa LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1882. " naar naket nyt closter är byggiaskolandes" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60.
nyr
3) ny, nu bruklig. tässa forscrifna toMPt är lang liij (53) nya Alna SJ 180 (1449) epter the ny Alnenne mält ib 175 (1454).
nyr
4) ny, färsk. rensar niw (recentes) saar oc binVallius. 1850--54.">Dir badhä gaMBle oc nio LB 3: 190. nyt smör ib 1: 96.
nyr
5) ny, obrukad el. föga brukad. maghä ey Flere par kläþe ny gywä än fyrä Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 479 (1345, nyare afskr). 1 nyghe messings kaar och 1 nygth hans fath. .. oc IIII kannar nyghe FH 5: 169 (1495).
nyr
6) ny, förnyad, SOm åno inträder el. eger rum. luneta napn thz thykker mik swa SOm nyan mana Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1798. " schAl han göre thöm. .. nygian kosth" SO 117. " hwilkit breff forganghit är, SOm ther war a giffuit, i thy kännis iak thet meth thesSO myno nogho breffue, at swa war gyort" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 271 (1403). gen. n. adv. nyss. äre. .. nw nys hen koMPne aff danmaLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK nagre the fangne ware FM 235 (1505). a nyio (å nyo Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 45). aa nyia LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 393. oppa nya ib 2307 ; Lg 3: 155. vpa nya Vallius. 1850--54.">Di 93, 153. vppo nya LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 701. paa nyia ib 3: 1229. a ny Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1241. oppa nyt Lg 3: 175. oppa nytt LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4666. uppa nyyt MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 191. vppa nyt SO 147. pa nyt ib 81. pa nyth ib 105 ; BSH 5: 153 (1507) ), å nyo, på nyt. tå skAl iak å nyo Alt få thet syslonne åfåt är Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 45). " hon Bordhe sina tAlan ater a ny Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1241. "LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 701, 3: 983, 12229, 2307, (sista forts.) 4666. Vallius. 1850--54.">Di 93, 153. SO 81, 105, 147. Lg 3: 155, 175. BSH 5: 153 (1507) af nyio (aff nyio Lg.">Bil 726 ; LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 60. aff nyo Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1631 ; Al 5369 ; LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 7 ; MB 2: 111. aff nyyo Su 158. aff nyö Vallius. 1850--54.">Di 72. aff nyia LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 853. aff nya SO 115. aff nyä Vallius. 1850--54.">Di 156. af ny Lg.">Bil 248 MB 1: 27, 416 ; Fl 372 ; Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 926 980, 2419, 3696 ; Al 930, 958: 6750: Va 38, 55: LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 717, 1049, 1696, 3498, 2: 6040), a) från början ss nytt SOm (SOmligt) Vallius. 1850--54.">Dictade han aff nyio Lg.">Bil 726. " skAl jak aff nyo (de novo) planta mik en wingardh" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 7. " nar nagor thig skuu aff nyio göras" ib 60. " ther Aldre för stodh nakar by ther lot han byggia en stadh aff ny" Al 930. ib 958, 6750. mage. .. arbeyde ok skera marenBorst kledhe aff nya ok wadhmAl ok jntet annat vtlenst klede aff nya göra SO 115. (?) han Vallius. 1850--54.">Diktad engen wysa aff ny LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6040.) å nyo, på nytt, för andra gången. skref thr atir sina läst aff ny Lg.">Bil 248. Lg.">Burdho thaghar aff nyo kifwa Al 5369. MB 1: 27, 416, 2: 111. Fl 372. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 926, 980, 1631, 2419, 3696. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 717, 1049, 1696, 3498. Va 38, 55. D 72, 156. Su 158. c) åter, vidare? än haffuer jak thz aff nyia sporth LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 853. Jfr nyst.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • ny UplL V. 1: pr. n. (nom., ack.) nyt Bir 4: 60 ; LB 1 96 ; SO 81, 147 ; Lg 3: 175.
 • nyth SO 105.
 • nytt RK 3: (sista fors.) 4666.
 • nyyt Ansg 191.
 • nygth FH 5: 169 (1495). nyghe (trol. felskrifvet) ib. ack. m nyian RK 3: 1882.
 • nyan Bo 95 ; Bir 3: 415 ; MP 1: 126 ; Iv 1798.
 • nygian SO 117.
 • nyia ÖGL B. 11:1. nyya Su 10.
 • nygia Lg 219.
 • nyo ib 40.
 • nys FM 235 (1505).
 • nyio Bil 726 ; Bir 4: 60.
 • nyo KS 41 (107, 45) ; Iv 16331 ; Al 5369 ; Bir 4: 7 ; MB 2: 111.
 • nyyo Su 158 nyu UplV V. 1: pr. nyö Di 72 nygho Sd Ns 1: 271 (1403). nyia RK 3: 853, 983, 1229.
 • nya ib 2: 701, 3: 2307 ; Di 93, 153 ; SO 115 ; Lg 3: 155.
 • nyä Di 156.
 • ny Bil 248 ; MB 1: 27, 416 ; Fl 372 ; Iv 926, 980, 1241, 2419, 3696 ; Al 930, 958, 6750 ; RK 1: 717, 1049, 1696, 3498, 2: 6040 ; Va 38, 55.
 • om .,
 • ny SD 5: 479 (1345, nyare afskr.); Bir 1: 143 ; KS 30 (76, 32). niw Lb 3: 190. nio ib. ack. m. nyia ÖGL De. 18:1. f. nyär UplL V. 21: pr. nyghia Su 162.
 • nyghe FH 5: 169 (1495).
 • nya SJ 180 (1449). dat. nyio Bil 424.
 • nyom SML Conf. best. form sing. nom. m. nya SO 104. nygia i 104, 153. f. ny MD 391. ack.. nya Bir 3: 415.
 • nghia LfK 38.
 • ny SJ 175 (1454).
 • om ., ack. n. nyio Bir 1: 143, 145.
 • nyia Lg 219.
 • nyio Bu 61.
 • nyio Bir 1: 144. nyu ÖGl Ä. 2: pr. nyu UplL Cof.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back