Nyta

Old Swedish Dictionary - nyta

Meaning of Old Swedish word "nyta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

nyta Old Swedish word can mean:

nyta
L.
nyta
1) använda till sin nytta, göra bruk af, äta af. the som offra gudhi, the skulo nyta offrith MB 1: 470. Jfr niuta.
nyta
2) nyttja, bruka. " skAl gudz thiänare mot tholkom nyta hardha auitelsa hamar" Bir 2: 230. " latir thom nyta (uti) godh gamu lagh" ib 3: 311. " ängin kunn henne (bron) tidhare nyta" Al 1980. " nytom war sin" ib 7186. Jfr fänyta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚿᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back