Orka

Old Swedish Dictionary - orka

Meaning of Old Swedish word "orka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

orka
eg. arbeta. orka, förmå, stå ut med. med ack. SOm ey orkadho (stodo ut med, förmådde gifva) AllAledh dyrt offer MB 1: 479. med dat. orkar han ey (kan han ej erlägga) Botum SO 294. ib 297. " hwar SOm ey orkar skipan sinne (ej kan bruka sin rätt till ållonbete)" TB 74. - med prep. wäkler os godh natura til godhan hugh eller godhgerhimerike, thy at himerike är ower wara natur ninga, oc forskullom wi ängAledh os gudz winskap eller himerike, thy at himerike är ower wara natura, oc änkte thing orkar eller forma ower sik siälfft MB 1: 392. " pläghir sundir slita oc slaa mz fotomen. .. thz diur SOm han orkir owir (animAl cui prævAlet)" Bir 2: 98. stort vnder war huru henna kroppir orkadhe ther vidhir Lg 3: 509. - med inf. þu. .. orka väl äruuþa Lg.">Bu 498. thän. .. mik hafuir erlikare kläth en thu orkar mik klädha Lg.">Bil 570. Bo 13, 21. " orkä ey leghodränger þäninga bötä" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). orkar e han sin edh föra SR 13. " orkadhe ekke see sin SOn döö" Lg 3: 377. " hwath orkin ij (kunnen I förmå eder att) fore transagoras saka Alexandrum nw forwraka" Al 1719. " äpter thy SOm hans päninga orka at klädha han" MB 1: 81. - med paart. pret. n. hon haffdhe näplika thz orkat lidhit Lg 3: 428. - orka fram, orka, förmå, gå i land (med). med prep. mädh. thöm ther styra ville ok orkadhe äkke fram ther mz (regnare volenti et non vAlenti) Bo 195.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚮᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back