Orka

Old Swedish Dictionary - orka

Meaning of Old Swedish word "orka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

orka
eg. arbeta. orka, förmå, STå ut med. abs. " swa lenge han orker och formagh" STb 4: 13 (1504). - med dat. ok letom han halzhwgga medan han äy botum orkadhe ATb 1: 41 (1455) - med prep. swa at iak orkar ekke til honom (non potero ad eum) SpV 521. " wthan the vng trä ära som ey orka vid froSTh" Sex ekon tr 263. - med inf. jak vrkadhe bära han (ɔ säcken) ena SvRimd 44. horkade han böta trem sinnom ATb 1: 41 (1455). swa lenge husen orka STaa KTb 89 (1474). Sex ekon tr 264. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 51. kalker orkar ey tola then STarka hithan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 562. polidarius war myket tiok oc feeth oc twntg ath han horkade napliga gaa oc sig regera Troj 75. ib 177. - förmå, vara möjlig att, gå att. orka fikonen ey wäl torkas aff solennas hita STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 332. wm the (ɔ bären) kwnna ey äller orka brwkas samma daghen ib 339. SToria. 1816 ff.">HSH 13: 76 (1524? Brask).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -adhe.
  • orker STb 4: 13 (1504) ; HSH 13: 76 (1524? Brask). vrka: -adhe SvRimd 44.
  • horka: -ad (h)e ATb 1: 41 (1455) ; Troj 75, 177),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚮᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back