Pal

Old Swedish Dictionary - pal

Meaning of Old Swedish word "pal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

pal
påle. "huilken tompt som är pa lengendä. .. nidher til syon xl l(40) alna fore vthen paalanar STb 1: 4 (1474). alla the paalar loch bygning ther i sama grendena pa saltha watnidh opbygt är" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 92 (1482). SSkb 32 (1502). " jap i sielzmare gaffs xv mark fore hamarband och paler" ib 37 (1502). xx mark fore lxx palar, huar paal offuer xl alna langh ib 75 (1503). ib. Samtliga STällen, utom SSkb 75, kunna också föras till pale. - Jfr skärpal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • paal.
  • pale Skotteb 80 (1461-62) ),
  • *pala bygning
  • paala- )
  • *pala giäld
  • -geld )
  • *pala mästare
  • pale mesthare )
  • *pala pänningar
  • *pala värke

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back