Panta

Old Swedish Dictionary - panta

Meaning of Old Swedish word "panta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

panta
panta, taga i pant, taga i mät. hwikin gardin min fadher hafdä pantet til sik aff en beskeden man SD NS 3: 595 (1420). Svarrb 509 (1472). the skin her erik. .. lot panthe aff skineren STb 5: 91 (1516). - abvs. item scal ängen köpa eller panta til sik eller hindra eller minska fore konungenom eller krononne i nokre matto Rydberg Tr 2: 658 (1396). - med prep. äptir. thenna xij skulo ga oc panta epter skaten ATb 1: 6 (1452). - med personobj. (i pass. subj.) taga pant av, göra utmätning hos. the, som forsuma sin wordh, the skulo panttas STragx om morghonen STb 1: 9 (1475). bysuennene the pantadhe en van landhboo HLG 2: 18 (1510). ib 20 (1510). iij mark, som han pantet war fföre STb 4: 223 (1511). ib 5: 52 (1515). - med personoch sakobj. panta hos ngn för så och så mycet. jtem pante jak j qwinno. .. j mark Skotteb 412 (1467 -68, Kämn).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -adher.
  • pante Skotteb 412 (1467 -68, Kämn). supin. pantet SD NS 3: 595 (1420) ),
  • *panta ut , taga i pant, tag i mäl. nigils nigilsons panta skattadis for v mark i!UDDA_TECKEN? pᵈ grytor ok en koperpanna for xv mark ok the pantados wth for dombroth ATb 1: 57 (1461). " göra utmätning för. kiemmenärane skulo forbiwda malmbona. .. ath eelda badzstuffwner viidh therres iij (3) marck. .. ok pantte them stragx vth STb 1: 90 (1477).. .. ath kemmenterena skole hielpe moyssen jacob at panta vth giel aff gregers ib 2: 515 (1491). ath panta wt arliga skattin" ATb 1: 225 (1458). -Jfr forpanta samt opantadher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛆᚿᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back