Paskar

Old Swedish Dictionary - paskar

Meaning of Old Swedish word "paskar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

paskar Old Swedish word can mean:

paskar
påsk. "ss Judisk och kriSTlig högtid. vm Paska" Bu 22, 51. " gen Pascom ib 166. tha Pascha komo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 57. " äpter Pascha" STrand. 1853.">Fr 2769. STenianus. Se Lg.">Bil 713. " til Paskanna" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 61. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 14. " sidhan poska" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 319 (1502). göra. .. Pascha MB 1: 450. alre hafdhe iak swa beska oc bedröfdha Pasca STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 169. a þriþa dagh Paska SD 6: 181 (1350). " tiil annan dagh Paasca" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1039.
paskar
1) påskalam. " äta Pascha laMBith" MB 1: 501. ib 323, 503. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 172. ST 334.
paskar
2) lam som erlägges i skatt. " BtFH 1: 316 (1413, Joh. Bures utdrag. Bure anmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer: PaskelaMB gofues ut om sommeren Olai tiijdh). "

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
 • paschar.
 • paascar.
 • poskar.
 • poskä HSH 24: 59 (1516) ),
 • paska aptan
 • -afftan Bir 5: 21. pascha apton Bil 640. " paske asffthon),
 • paska dagher
 • paska dagh reþskaper
 • pascha daghä- )
 • paska glädhi
 • pascha- )
 • paska hälgh ,
 • paska hälgþ
 • pascha hälgd )
 • paska högtidh
 • pascha-.
 • pascha högtiidh MB 1: 497),
 • paska höghtidhis dagher
 • -hogtidhes )
 • paska koster
 • pascha- )
 • paska lamb
 • pascha- )
 • paska lius
 • pascha liws )
 • paska nat
 • pascha- Bil 273 ; MB 1: 312, 497 ; SO 187, 196.
 • pascanath ST 363 ),
 • paska otta ,
 • paska pänningar ,
 • paska redha
 • pascha- )
 • paska sidher
 • pascha- )
 • paska skedhe
 • pascha- )
 • paska skuld ,
 • paska tidh ,
 • paska time
 • pascha- )
 • paska vika

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛆᛋᚴᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back