Pika

Old Swedish Dictionary - pika

Meaning of Old Swedish word "pika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

pika Old Swedish word can mean:

pika
L.
pika
1) flicka. " the spordho at hwi pikorna gräto swa" Prosadikter (Sju vise m) 129. " iuuencula quigha oc wngh pigha" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 53. STb 4: 298 (1513). - jungfrun mö. swa döö tw dandeman, som han war piga, tha jak forST hade värdskap medh henne STb 1: 91 (1477).
pika
2) tjänSTflicka, piga. Sd NS 2: 534 (1412, avskr.). per. .. lägradhe hans piko Atb 1: 207 (1465). jomfrv ingeborgh iöns magnissons piga HLG 1: 70 (1465). ib 83 (1474). " han war barbara pigone. .. engte skillogher fore hennis tieniST STb 1: 149 (1478). "ib 394 (1482) , 2: 237 (1487), 572 (1491). Uppl Lagmansdomb 105 (1490). - Jfr fräls-, fäSTa-, geta-, gildeSTuvu-, läre-, nykil-, nykla-, port-, säghirsko-, trägards-, thiänSTia-pika.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or: -orna Prosadikter (Sju vise m) 129.
  • pigha GU C 20 (hand 2) s. 53; obl. -ä Uppl Lagmansdomb 105 (1490). piga HLG 1: 70 (1465), 83 (1474); STb 1: 91 (1477); GU C 20 s. 500 ; obl. STb 2: 572 (1491); -o 1: 394 (1482); -anness ib 2: 237 (1487) ;
  • -one ib 1: 149 (1478) ),
  • *piko läte
  • pigho läthe )
  • *piko skämmare
  • pygoskemmare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back