Pipa

Old Swedish Dictionary - pipa

Meaning of Old Swedish word "pipa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

pipa Old Swedish word can mean:

pipa
1) pipa (ss blåsinstrument), flöjt. Lg.">Buccina, pipa GU 7. " läk söta noto i pipo" Lg.">Bu 182. " pipor oc bamBor oc basuna" Bo 36. " mykith Lg.">Busuna ok pipo skAll" Al 5286. " likir föghara som pläghar sötelika bläsa ok sionga j pipo" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 51. ib 3: 34. Iv 1735. Fr (Cod. B) 2663. Al 645, 2432, 2781. Di 214. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5430.
pipa
2) pipa, rör (i sht sådant genom hvilket vätskor ledas). lät ledha watn mz pipom op ifuir thornit Lg.">Bil 722. " swasom vatn vledhis mz pipnom älla trumLg.">Bum" MP 2: 103. Lg 823. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 15. " thänne blandare hawir manga pipor somlica opfarande ok somlica nidhirgangande vm hulka vinit stundom opgaar ok stundom nidhrlöpir ib 3: 418. likt. .. smidhio bäLgh mz lange pipo" ib 443. PM XXVIII, 6, 13. en liwse kronä med VI piper aff messing HSH 19: 167 (1506). 1 lyus staka met IIII pipor FH 5: 237 (1524). " piponar som anDin skAl ginom gaa stuppas fulla mädhir ofwirflode wesko" LB 3: 174. - JFr iärn-, kopar-, liusa-, rör-, smidhio bäLgs-, säkkia-, trä-, vatn-pipa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • pipor.
  • piper Di 214.
  • pypar RK 3: (sista forts.) 5430),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛁᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back