Planta

Old Swedish Dictionary - planta

Meaning of Old Swedish word "planta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

planta Old Swedish word can mean:

planta
1) planta, plantera, nedsätta el. nedlägga (en växt ett frö o. s. v.) i jorden. eg. och Bildl. plnata nya plantor KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 346. än nokor lilia ware plantadhm hulkin mz threm rotom fäste sik j iordhinne ib 4: (Dikt) 248. planta trä KLemming. 1862.">Al 7013. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 65. KLemming. 1844.">Fl s. 96. KL 216, 283. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 93. " thäs häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha korsins trä var plantat i iomfrunna bryste" KL 350. thesse blomstrin äru KLemming. 1862.">Alle vtwKLemming. 1862.">Alde män. .. hulke som waro plantade j wärlDinna yrtagardh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. " vm han (stenen i dactili frvct) sätz ok plantas j feta iordh ib 132. "
planta
2) odla. " hwars viingarsins viin smakar af thy landeno som thz är plantat (plantatum) vti" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247.
planta
3) plantera, förse med växter, äfven anlägga (vingår o. s. v.). öster i wärdlina hafdhe gudh siälwer plantath (plantaverat) paraDiis MB 1: 158. " han plantar gudz vingardh" Bil 214. " thässa vingardzsins, thz är KLemming. 1862.">Alra idhra endräktoghe sämio. hulka herrans höghro hand plantadhe stoor nidhirkastilse oc fordäruilse (granDis vinæ hujus, quam plantavit dextera Domini, nostræ, scilicet omnium umaimaitatis demolitio)" Bo 137.
planta
4) grunda, inrätta. " stiktta oc planta tässo regulam" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 117. - reKLemming. 1844.">Fl. plantas, uppdragas, framväxa, framkomma. blomstris iordhen mz grönt gräs, oc sädhe oc frwktsamom träem äpter sit kyn mz natwrlike sädhe, swa at et maghe plantas oc wäxa aff andro MB 1: 156. - Jfr ater-, be-, in-planta, samt nyplantadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᛚᛆᚿᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back