Prebenda

Old Swedish Dictionary - prebenda

Meaning of Old Swedish word "prebenda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

prebenda Old Swedish word can mean:

prebenda
1) daglig portion af lifsmedel som utdelas i ett kloster. magho the äta. .. aff the prebendo som abbatissan them foreseer Bir 4: 100. engin sende andre aff sinne prebendo äller prouento ib 5: 136. Jfr VKR 3 ; Bir 5: 32.
prebenda
2) underhåll anslaget åt en kanik, prebende. lata fasta. .. siäx öresland iord. .. vnder hälgä kors prebendo i strenginäs domkirkio, thöm preste som ther nu mässor oc siäla rycht vppe halder, oc swa hans epter komandom som the prebendo sculo hawa til äwerdeligo ägho SD NS 1: 23 (1401, gammal afskr.). ib 77 (1401), 295 (1403), 296 (1403) o. s. v. kendis fore os. .. margit. .. sik wara herra yesmars, som borghare war i lybeko oc sancti martins altare funderadhe i sthokholms byokirkio, rätta systerdotter dotter, oc framledhis gaff hon. .. herra häninge. .. allan sin rät ther hon hafde til the prebendone ib 27 (1401). " hafwer saalt. .. vnder ena prebenda i vpsala domkirkio, then hederliken herre argher, herre benkt hakanson, kanoker i the samv for:de vpsala domkirkio, x solidos landh jordh" ib 55 (1401). ib 56. är sancti sigfrijd prebende lööss her widh wor domkirkie FH 7: 67 (1505). " kan han icke häden fraan prebenden wara som noget gagn wil vtaff henne haffua ib. "FM 274 (1506). " ey tarffwas göra nokot prästagäl aff tesse hwseno äller präbendo" PM LXIII. - Jfr proventa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • präbenda )
  • prebendo gardher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᚱᚽᛒᚽᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back