Predikan

Old Swedish Dictionary - predikan

Meaning of Old Swedish word "predikan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

predikan Old Swedish word can mean:

predikan
1) predikan. " baþ at han kome tel prädican" Lg.">Bu 7. " varþ cristen viþ hänna prädican" ib 511. " lestinna predikan" Lg.">Bil 796. " var the predicanen faghir" Bo 64. " then broder hiit kom haffwer hollidh her i dagh predichen som en dande man" BSH 4: 336 (1503). Lg.">Bu 8, 185, 186, 206, 519. Lg.">Bil 377, 791, 804, 831, 833. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66, 133, 317, 318, 4: 74. VKR v. RK 2: 6744. Lg 999. TK 274.
predikan
2) pridikande, tal. " swadene prediken som i oc andre nw haffue fört kring om alt rikit" HSH 18: 98 (1497). BSH 5: 124 (1506). - Jfr kärleks predikan samt predika, f.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • prediken.
  • predichen.
  • prädikan TK 274.
  • prädican Bu 7, 8, 185, 186, 206, 511, 519),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛕᚱᚽᚦᛁᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back