Qväfia

Old Swedish Dictionary - qväfia

Meaning of Old Swedish word "qväfia" (or qvæfia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qväfia (qvæfia)
el. " nedsänka under vattnet, genom nedsänkning under vattnet qväfva, dränka. kastadhe han aff bronne ok kwafdhe j watnino" KL 84. - gräfva (genom rök). bleffwe quaffde aff rök BSH 5: 594 (1517). - gräfva genom strypning el. på liknande sätt. thenna. .. quefde til dödh en römskir herra Lg.">Bil 764. " leun swaLgh hans howdh oc qwafdhe han til dödh (ipsum præfocaverunt)" Lg 371. " grep diäfwlin han vm halsin wiliande quäfwia han" KL 44. - qväfva, förqväfva, komma att försvinna el. upphöra. thiztlane opuäxsto ok quafdho. .. godha sädhena KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 232. MP 1: 84. oloflik astundilse quäfwia KLemning. 1860. SFSS.">Bo 101. " alla dygdhir. .. synas vara quafdha ok wtsläkta i them" ib 129. " hon (ɔ: lätin).. . qwäfuir dygde" MP 1: 65. - refl. qväflas, qväfvas (i vatten), drunkna. groff thw graff at jak skulle oarlica falla j hona oc quäfias (suffocarer) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 24. - i allmh. qväfvas. then onde ok fule dön. .. aff hulke the quäfwias älla kofna ginstan, som hona gripa mz näsomen KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 244. Lg 3: 391. " läggir hon (ormhonan) sik owir sin son oc gör han sua hetan at han när quäffs" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 74. " aff thom (KLorna) skalt thw swa quäffas ok plaghas (suffocaberis) at thw skuli allir vara vndir minom fotom" ib 438. " mz hulko hänna lifwandis ande moghe rasKLika quäfwias" ib 1: 147. ib 148. LB 7: 28. - förqväfvas, gå under. i som byriadhin i andanom. .. quäfwins af kötino KLemning. 1860. SFSS.">Bo 136. - Jfr for-, nidher-qväfla.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qväfia may have also been written as qvæfia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • qwäffia: -as Lg 3: 391.
 • qwäwya: -es LB 7: 28.
 • qwäfuia KL 44 ; Bo 101 ;
 • -as Bir 1: 147, 3: 244 ;
 • -ins Bo 136.
 • quäffs ib 3: 74.
 • qwafdhe Lg 371.
 • kwafdhe KL 84.
 • quefde Bil 764. " pl quafdho" MP 2: 1 ; Bir 3: 232.
 • quäfdho MP 1: 84. part. pret.
 • quafdher: -a Bo 129.
 • quaffder: -e BSH 5: 594 (1517) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᚠᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back