Qval

Old Swedish Dictionary - qval

Meaning of Old Swedish word "qval" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qval Old Swedish word can mean:

qval
L.
qval
1) qvAl. plåga, lidande. hon fik. .. quAl Lg.">Bu 135. löste sAlogha kono af quAlum ib. Lg.">Bil 256, 391. þe quAl som änkior ok faþerlös barn hawa hafft SD 5: 476 (1345, nyare afskr.; kan föras till 2). tha hon mäst qwAll lhawer aff diäfflenom MB 1: 341. " wärlz ära är Alt fAls ok qwAll" Al 3570. " gör thinne modher enkte qwAll" ib 3175. ib 2986. Lg 3: 256, 447. " vände han atar af þera quAlum (att qvälja dem)" Lg.">Bu 203. " þen för var siukar af hanom ok hans quAlum (qvAl som han tillskyndade) ib. "
qval
2) svårighet, bryderi, krångel. lango varo löst rät All miin qwAla Iv 2894. " kom them i then qwAl" RK 1: 2699. " giordis the domherra qwaAl the matte ey niwta thera biscopa waAl" ib 2: 542. thetta är Alth idhert raadh och tAll thz Almoghen görss (för gör?) thetta qwAll ib 3: 754. " thz giorde norges mänqwAll" ib 2549. " lata systrana wndirsta clostersins oc räntonna staga oc qwAl oc meen" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 61. " for nager hinde ok qwAll ther ynnan komo, hindradhes hans vixle til een tyma" Lg 3: 578.
qval
3) tvist. j Allom thässom mandoms quAlum (tvister om menniskonaturen el. om Kristi menskliga natur) Lg.">Bil 83. " nw är deth kommit vthi ett qwahl (har det blifvit omtvistadt)" RK 3: (Ytterligare till. om Chr. II) s. 231. - tvist om egendom, klander. gangon. .. wtskyldinna godzins ater vndir mic vten Alt quAll SD 5: 160 (1343). " afhänder jak mik o, minne hustrv thennä. .. goz ok gardha. .. ok tilbindhir ok thingluyser jak ok min husfr. .. herra abram brodhersone ok hans arfwm vtan Alt quAl älla hindir ib" NS 1: 106 (1402). skulu for:de hAlffemte örtugh landh jordh. .. hafwa, nyttia ok bruka. .. uthan Alt qwaAl, klandran eller. .. tilltAlan ib 615 (1407, nyare afskr.). - Jfr likama qvAl.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kwal Lg 3: 447.
  • quall SD 5: 160 (1343).
  • qwall MB 1: 341 ; Al 2986, 3175, 3570 ; RK 3: 754, 2549 ; Lg 3: 578.
  • qwaal RK 2: 542.
  • qwala Iv 2894 (i rimsl.)),
  • qvala lös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back