Qval

Old Swedish Dictionary - qval

Meaning of Old Swedish word "qval" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qval Old Swedish word can mean:

qval
och m.? L.
qval
1) kval, plåga, lidande. thätta vsla lifuit i hwilko wi bindoms mädh swa margfallighe qwal oc ysäl Hel män 105. 3) tviST. gaffue borgameSTarana och radit. .. herman. .. quith sith lyffte och borgan, som han j qwal komen var medh then taskamakere drengen om smedenne skraa fore dolzmalit STb 3: 301 (1496). - tviST om egendom, klander. ther med lot rotker. .. villem. .. qwit ok frii lidug ok lööss for sigh ok sina arffwingia ok epterkomende for alt ytermere hinder qwaal eller tiltall i nogre handa matho om forscripne arff til ewigh tiid KTb 94 (1477). STb 3: 251 (1495), 438 (1499). sades huSTrv cirSTin. .. alleledis quith, frij, lidog oc loss fför alt qwal och efftertal aff hans gellenere ib 5: 133 (1516).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back