Qvälda

Old Swedish Dictionary - qvälda

Meaning of Old Swedish word "qvälda" (or qvælda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvälda Old Swedish word can mean:

qvälda (qvælda)
göra till afton, låta blifva afton. säle skulin ij daghin qwälla (d. v. s. sluta) Al 3732. - refl. qväldas.
qvälda (qvælda)
1) opersonl. " qvällas, blifva afton, mörkna. ther quällas ey som quinnor drikka" GO 1030. " sidhan ther qwäldadhis" MB 1: 183. MP 2: 24.
qvälda (qvælda)
2) få qväll, öfvergå till qväll. then sunnodagher som Aldre qwäldas eller myrkes MB 1: 69.
qvälda (qvælda)
3) sjunka, dAla, gå ned. om solen. wäster. .. som solin sattis oc qwälladhis MB 1: 490.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvälda may have also been written as qvælda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • qwälla.
  • quälla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back