Qvälia

Old Swedish Dictionary - qvälia

Meaning of Old Swedish word "qvälia" (or qvælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvälia Old Swedish word can mean:

qvälia (qvælia)
L.
qvälia (qvælia)
1) qväfva, vara nära att qväfva. bölia qualde han Bu 499.
qvälia (qvælia)
2) pina, martera. " hwro hon qwäl sina brödher j häl" Di 260. - plåga, qvälja, oroa. the fördho for petrum alla. .. aff Diäflum qualda Bil 118. EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 199, 200. " at han möde ok qualde (male tractasset) caplan hänna" Bu 27. " rikit kwlia" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3778. han är jw säll som fals ey qwäll MD 397. jac war mykit qwald (passa Sum) j nat for hans skuld MB 2: 376.
qvälia (qvælia)
3) besvära, hindra. " ath lagha fforffl heller hinde kwälia them" SEG 121.
qvälia (qvælia)
4) klandra, väcka tvist om. þessä vra skipan äller pant at. .. qwällä SD 5: 567 (1346). " ib" NS 1: 9 (1401), 14 (1401). thässa iordh oc gafwor. .. fore klostrino hindra älla quälia ib 2: 238 (1409). ib 1: 107 (1402), 391 (1404). hindra mödha clandra äller qwälya then sancte EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte hwss PM LXIII. - (?) the sculde. .. ingaleedes noghot qwälia EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2500. - refl. qvälias,
qvälia (qvælia)
1) qväljas, plågas. " qualdes ii barnsiäng" Bu 134. hwi quäls thessa qvinnona siäl swa af Diäflenom EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 47.
qvälia (qvælia)
2) möda, sig, anstränga sig (med). waffdes oc qwälDis j sinom bookligha konstom Su 261. - Jfr oqvalder, oqväliande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvälia may have also been written as qvælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kwälia SEG 121.
  • kwelia RK 2: 3778. press. qwäl Di 260.
  • qwäll MD 397.
  • quäls Bir 1: 47.
  • qwälde: -is Su 261.
  • qvalder. kwalder: kwald Bir 3: 199),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back