Qvälia

Old Swedish Dictionary - qvälia

Meaning of Old Swedish word "qvälia" (or qvælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvälia Old Swedish word can mean:

qvälia (qvælia)
L.
qvälia (qvælia)
2) pina, martera. - plåga, kvälja, oroa. Se SDw 2: 1283. paris war glad män myket war han qwäldher mz kärlig Troj 64. 4) börja tviST md, väcka klandertalan mot. Se SDw 2: 1283. wi. .. forbiudhum huariom i sin STadh. .. thänna sama niclis. .. nokralethis hindra eller quälia SD 6: 335 (1352). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 362 (1376). förbiudendis allom. .. STeen hendersson her vdi athindra, mödha, qwäla, vmacka eller öffuerrättha ib 4: 461 (1476, avskr.). ATb 2: 216 (1483) , swa ath oleff. .. ey macht haue henne ther om her epter til tale eller quelige om lytet eller mykith STb 3: 427 (1499). S. GuSTafson, Hemming Gadhs språk 1: 20 (1509, H. Gadh). klandra, väcka tviST om. forbithum allom mannom. .. at hindra eller quælia thet sama goz NMU 1: 59 (1357). SD 8: 72 (1361). här olaff. .. qualde fiogorton päningx land jordh i toreSTom fore hans hilbrandssoni SD NS 3: 54 (1415). ATb 1: 273 (1467). Uppl LagmanSDomb 113 (1493). - Jfr oqvalder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvälia may have also been written as qvælia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • qualdhis Uppl Lagmansdomb 113 (1493). part. pret. qwäldher Troj 64. supin. qualt SD 8: 72 (1361). Se Sdw 2: 1283),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back