Qvämelikhet

Old Swedish Dictionary - qvämelikhet

Meaning of Old Swedish word "qvämelikhet" (or qvæmelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvämelikhet Old Swedish word can mean:

qvämelikhet (qvæmelikhet)
1) läglighet. äptir naturinna oc timanna quämelikhet (qvalitatem) Bir 3: 121. VKR 33.
qvämelikhet (qvæmelikhet)
2) tillbörlighet, passande skick. tha är ren likamans qwämmelighet Bir 5: 18. prydda. .. mz alla sidhanna qwämmelighet ib 67. Jfr oqvämelikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvämelikhet may have also been written as qvæmelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • quämelicheet VKR 33. qwämmelighet),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛘᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back